การเปรียบเทียบแบบแผนเปปไทด์และโปรตีนจากเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์ต้นกำเนิดและอวัยวะภายในของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis diversicolor