โครงการความเป็นไปได้ในการใช้ยานบินกู้ภัยทางทะเล เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล