โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Forecasting Foreign Tourist in Thailand by Artificial Neural Network", 3rd International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality, 28 - 30 พฤศจิกายน 2017, บันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย