โครงการบ้าน/วัด/โรงเรียน/จักรยาน (บวรจ)

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exผศ. พัฑรา สืบสิริ , "ENHANCING TRANSPORTATION SAFETY FOR CHILDREN IN THAILAND BY INTRODUCING BICYCLE TRAINING GROUNDS", The 22nd International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), 9 ธันวาคม 2017 - 11 มีนาคม 2018, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง