ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตข้าวของโลกภายใต้การใช้ภาพฉายสภาพเศรษฐกิจและสังคมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่

Publish Year International Conference 3
2020 exYu-Kai Huang, exPhatchaya Piriyathanasak, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exDoo Bong Han, exTheepakorn Jithitikulchai, exBruce McCarl, "Effects of CO2 and Climate on Rice Yields Over Time", 2020 Agricultural & Applied Economics Association Annual Meeting, 10 สิงหาคม 2020, Milwaukee วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตข้าวของโลกภายใต้การใช้ภาพฉายสภาพเศรษฐกิจและสังคมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่", 2016 East Southeast and South Asia Taiwan Korea Japan Agricultural Economics Conference , 5 - 8 พฤศจิกายน 2016, กรุงไทเป ไต้หวัน
2015 inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตข้าวของโลก", 2015 Global System Risk in Food, Energy and Finance, 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2015, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี