การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีการทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในท่อทรงกลมโดยใส่ปีก

Publish Year International Journal 1
2020 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Experimental and numerical heat transfer study of turbulent tube flow through discrete V-winglets", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-18