การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีการทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในท่อทรงกลมโดยใส่ปีก

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, "Experimental and numerical heat transfer investigation in a tubular heat exchanger with delta-wing tape inserts", Chemical Engineering and Processing, ปีที่ 109, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 164-177
Publish Year International Conference 1
2016 exChotiwut Prasopsuk, exWitoon Chingtuaythong, exChitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Performance assessment in a heat exchanger tube fitted with perforated-rectangular-winglet tape inserts", The 7th Thai Society of Mechanical Engineers – International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย