โครงสร้างของเซตจุดตริงสำหรับการส่งเสมือนแบบไม่ขยาย