สถานการณ์และทิศทางสู่อนาคตของการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมันเป็นวิชาเอกในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย: การสำรวจข้อมูลและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

Publish Year International Journal 1
2017 exUwe Fricke, inนางรัศมี วุฒิไกรเกรียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Die Germanistik in Thailand aus der Akteurperspektive und in ihrem kulturellen Kontext", GFL-German as a Foreign Language http://www.gfl-journal.de/about.php http://www.gfl-journal.de/3-2017/fricke.pdf , ปีที่ 2017, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 41-68
Publish Year International Conference 1
2017 inนางรัศมี วุฒิไกรเกรียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUwe Fricke, "ความรับผิดชอบส่วนตัวและการชี้นำ มุมมองจากวัฒนธรรมการเรียนการสอนในวงการเยอรมันศึกษาในประเทศไทย", Die 4. Internationale Tagung des vietnamesischen Deutschlehrerverbands (VDLV) (The 4th International Conference of German Teachers "International, Intercultural, Interdisciplinary- In times of globalization), 6 - 8 ตุลาคม 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม