สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการปลูกว่านสี่ทิศ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี