การศีกษาประสิทธิภาพของใบทุเรียนน้ำในการรักษามะเร็งเต้านมในสุนัข