โครงการสำรวจด้านธรณีฟิสิกส์ในโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่