การตรวจวิเคราะห์มะเร็งเต้านมในภาพถ่ายความร้อน

Publish Year International Journal 1
2016 exHossein Ghobadi, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exNobuhiko Sugino, exDuangrat Gansawat, exHossein Ghayoumi Zadeh, "Comparative accuracy of Digital Infra-red Thermal Imaging(DITI) in breast cancer diagnosing", Journal of Chemical and Pharmaceutical Research , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 577-583
Publish Year International Conference 1
2016 exHossein Ghobadi, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exDuangrat Gansawat, exNobuhiko Sugino, "Computer-Aids Analysis for Breast Cancer Detection in Thermography", The 2016 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2016), 17 ธันวาคม 2016, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย