การรู้จำชื่อถนน

Publish Year International Conference 2
2017 exSarwar Khan, exItsuo Kumazawa, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exSanparith Marukatat, exFaisal Ghaffar, "Character Segmentation on traffic panels using visual appearance from roadside imagery", The Third Asian Conference on Defense Technology , 18 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exSawar Khan, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exItsuo Kumazawa, exSanparith Marukatat, "Text Detection and Recognition on Traffic Panel in Roadside Imagery", IC-ICTES 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย