ปัจจัยที่มีผลความเเข็งแรงของรอยเชื่อมผ้าใบจากการเชื่อมด้วยลมร้อน