การควบคุมแบบ H_\infinity สำหรับเครือข่ายประสาทแบบไม่ต่อเนื่องมีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาที่มีความไม่แน่นอนแบบโพลีโทปิกนูน