ผลของออกซินต่อการชักนำให้เกิดรากของแบล็กเบอรี่ในสภาพปลอดเชื้อ

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, exนางบุญเตือน เล่าเปี่ยม, "ผลของอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของซูโครสต่อการเพิ่มจำนวนยอดของแบล็คเบอรี่ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘”, 24 - 25 มกราคม 2019, อำเภอเมือง พะเยา ประเทศไทย