มูลค่าความเสียหายของบ้านจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Loss of Value in House Properties due to Air Pollution in Map Ta Phut Industrial Area of Thailand", Applied Environmental Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 1-13