การเปรียบเทียบลักษณะและสารพันธุกรรมของเชื้อลิวโคไซโตซูนที่พบในไก่บ้าน ไก่ชน และเหยี่ยวนกเขาหงอน