การพัฒนาไถจานแบบมีชุดปรับแรงฉุดลากสำหรับการปลูกอ้อย