การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นกึ่งอนันต์มีรูวงกลามเดี่ยวอยู่ใกล้ขอบภายใต้ภาระดึง โดยใช้วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์