การศึกษาปริมาณรวมของเชื้อแบคทีเรียในน้ำจากระบบน้ำของยูนิตทำฟัน