ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมของรูทีเนียม ทองแดง แมงกานีส เทลลูเรียม และโซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์