กลไกของการดิ้อยาที่เกี่ยวข้องกับการยึดเกาะของเซลล์ในเซลล์มะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอยที่แพร่กระจายเร็วและแพร่กระจายช้า