ฟิลลาเรดกราฟีนก๊าซเซอร์เจือด้วยโลหะกึ่งตัวนำสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย

Publish Year International Journal 1
2017 exYotsarayuth Seekaew, exDitsayut Phokharatkul, exAnurat Wisitsoraat, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Highly sensitive and selective room-temperature NO2 gas sensor based on bilayer transferred chemical vapor deposited graphene", Applied Surface Science, ปีที่ 404, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 357-363
Publish Year National Conference 1
2016 exOnsuda Arayawut, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "GEOMETRIC AND ELECTRONIC PROPEERTIES OF DEFECTIVE BILAYER GRAPHENE QUANTUM DOT USING SELF-CONSISTENT CHARGE DENSITY FUNCTIONAL TIGHT BINDING METHOD", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย