การเสริมสร้างความยั่งยืนของโซ่อาหารด้านโยบายด้านคุณภาพและการจัดหาวัตถุดิบของสหภาพยุโรป

Publish Year International Journal 7
2022 exValentinBellassen, exMarion Drut, exMohamed Hilal, exAntonio Bodini, exMichele Donati, exMatthieu Duboysde Labarre, exJelena Filipovi?, exLisa Gauvrit, exJos? M.Gil, exViet Hoang, exAgata Malak-Rawlikowska, exKonstadinos Mattas, exSylvette Monier-Dilhan, exPaul Muller, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, exJack Peerlings, exThomas Pom?on, exMarina Tomi? Maksan, ex?ron T?r?k, exMario Veneziani, exGunnar Vitters?, exFilippo Arfini, "The economic, environmental and social performance of European certified food", Ecological Economics, ปีที่ 191, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 107244-1-11
2021 exValentin Bellassen, exFilippo Arfini, exFederico Antonioli, exAntonio Bodini, exMichael Boehm, exRu?ica Bre?i?, exSara Chiussi, exPeter Csillag, exMichele Donati, exLiesbeth Dries, exMarion Drut, exMatthieu Duboys de Labarre, exHugo Ferrer, exJelena Filipovi?, exLisa Gauvrit, exJos? M. Gil, exMatthew Gorton, exViet Ho?ng, exMohamed Hilal, exKamilla Knutsen Steinnes, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAgata Malak-Rawlikowska, exEdward Majewski, exSylvette Monier-Dilhan, exPaul Muller, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, exKalliroi Nikolaou, exMai Nguyen, exAn Nguy?n Qu?nh, exIoannis Papadopoulos, exJack Peerlings, exAron T?r?k, exThomas Pom?on, exBojan Ristic, exBurkhard Schaer, exZaklina Stojanovic, exBarbara Tocco, exMarina Tomic Maksan, exMario Veneziani, exGunnar Vitterso, "Sustainability Performance of Certified and Non-certified Food", Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 1-22
2021 exPaul Muller, exMichael B?hm, exP?ter Csillag, exMichele Donati, exMarion Drut, exHugo Ferrer-P?rez, exLisa Gauvrit, exJose M. Gil, exViet Hoang, exAgata Malak-Rawlikowska, exKonstadinos Mattas, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, exAn Nguyen, exIoannis Papadopoulos, exBojan Ristic, exZaklina Stojanovic, ex?ron T?r?k, exEfthimia Tsakiridou, exMario Veneziani, exValentin Bellassen, "Are Certified Supply Chains More Socially Sustainable? A Bargaining Power Analysis", Journal of Agricultural & Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 177-192
2021 exMichele Donati, exAdam Wilkinson, exMario Veneziani, exFederico Antonioli, exFilippo Arfini, exAntonio Bodini, exVirginie Amilien, exPeter Csillag, exHugo Ferrer-P?rez, exAlexandros Gkatsikos, exLisa Gauvrit, exChema Gil, exVi?t Ho?ng, exKamilla Knutsen Steinnes, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKonstadinos Mattas, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, exAn Nguy?n, exMai Nguyen, exIoannis Papadopoulos, exBojan Ristic, exZaklina Stojanovic, exMarina Tomi? Maksan, ex?ron T?r?k, exEfthimia Tsakiridou, exValentin Bellassen, "Economic Spill-Over of Food Quality Schemes on Their Territory", Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 95-111
2021 exSylvette Monier-Dilhan, exThomas Pom?on, exMichael B?hm, exRuzica Bre?i?, exPeter Csillag, exMichele Donati, exHugo Ferrer-P?rez, exLisa Gauvrit, exJos? M. Gil, exVi?t Ho?ng, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEdward Majewski, exAgata Malak-Rawlikowska, exKonstadinos Mattas, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, exAn Qu?nh Nguy?n, exKallirroi Nikolaou, exIoannis Papadopoulos, exStefano Pascucci, exJack Peerlings, exBojan Ristic, exKamilla Steinnes, exZaklina Stojanovic, exMarina Tomi? Maksan, ex?ron T?r?k, exMario Veneziani, exGunnar Vitters?, exValentin Bellassen, "Do Food Quality Schemes and Net Price Premiums Go Together?", Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 79-94
2021 exMohamed Hilal, exGuy Leedon, exMatthieu Duboys de Labarre, exFederico Antonioli, exMichael Boehm, exCsillag P?ter, exMichele Donati, exMarion Drut, exHugo Ferrer-P?rez, exLisa Gauvrit, exJos? Maria Gil, exAlexandros Gkatsikos, exMarlena Go?a?, exViet Hoang, exKamilla Knutsen Steinnes, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAgata Malak-Rawlikowska, exKonstadinos Mattas, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, exAn Nguyen, exBojan Ristic, exBurkhard Schaer, exMarina Tomi? Maksan, exRu?ica Bre?i?, ex?ron T?r?k, exGunnar Vitters?, exValentin Bellassen, "Organic and Geographical Indication Certifications' Contributions to Employment and Education", Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 161 -176
2021 exMarion Drut, exFederico Antonioli, exMichael B?hm, exRuzica Bre?i?, exLiesbeth Dries, exHugo Ferrer-P?rez, exLisa Gauvrit, exVi?t Ho?ng, exKamilla Knutsen Steinnes, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEdward Majewski, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, exAn Nguy?n, exKonstadinos Mattas, exBojan Ristic, exBurkhard Schaer, exTorvald Tangeland, exMarina Tomi? Maksan, exPeter Csillag, ex?ron T?r?k, exEfthimia Tsakiridou, exMario Veneziani, exGunnar Vitters?, exValentin Bellassen, "Foodmiles: The Logistics of Food Chains Applied to Food Quality Schemes", Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 127 -143
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์, "THE ROLES OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN CERTIFICATION AND PRODUCTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) RICE IN THAILAND", The International Seminar on Enhancing Agricultural Cooperatives’ Roles in Response to Changes in Food Consumption Trend, 18 - 22 กันยายน 2017, ไต้หวัน