การประยุกต์ใช้วิธีระบบการจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลิตผลการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคาร