การวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายของระบบจ่ายไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพัทยา

Publish Year International Conference 1
2016 exChawalit Sahanonchaikun, inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Outage Cost Analysis for 22 KV Distribution System of Provincial Electricity Authority in Pattaya", The 2016 Global Conference on Engineering and Applied Science, 19 - 21 กรกฎาคม 2016, Sapporo ญี่ปุ่น