โครงการการศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้ในงานชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม