การขึ้นรูปโครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดแบบมีรูพรุนจากพอลิแลคติคแอสิดเพื่อพัฒนาให้เป็นกระดูกเทียม