การสำรวจกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย จากเหตุการณืแผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงรายเพื่อประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดินไหว