การทดสอบความทนทานของพลาสติกเปลือกหุ้มสายไฟต่อการกัดแทะของหนู