การศึกษาวิธีการสอบเทียบหัววัดความดันแบบ 5 รู

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Experimental Study of Calibration Algorithms for Five-Hole Pressure Probes", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering 2016, 13 - 16 ธันวาคม 2016, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย