สมบัติด้านเคมีกายภาพของสารเมือกจากกระเจี๊ยบเขียว (Physicochemical characteristics of mucilage from okra)