เทคนิคการประเมิน NPSHA สำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง, "เทคนิคการประเมิน NPSHA สำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (2th National Safety Engineering Conference), 29 เมษายน 2553, 29 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย