การกลับเข้ามาเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยว

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Investigating the Reason why Tourists Revisit Thailand", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6(22), มกราคม 2017, หน้า 1308-1322
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Investigating Why Tourists Revisit Thailand", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Business and Economics , 22 - 26 พฤษภาคม 2017, บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา