สภาวะที่เหมาะสมของการปรับสภาพฟางข้าวเพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธีบ็อกซ์-เบห์นเคน