การประมาณค่าแรงบิดของมอเตอร์ชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Excitation Angles for a Switched Reluctance Generator using Artificial Neural Network", International Journal of Science and Engineering Applications , ปีที่ 6, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 296-301
2017 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "Torque Ripple in Switched Reluctance Motor Based on Asymmetrical Bridge Converter", International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 651-656
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองสำหรับประมาณค่าแรงบิดของมอเตอร์ชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8, 27 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2016, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย