การทดสอบถังขนส่งก๊าซ NGV ที่ติดตั้งบนรถขนส่ง 6 ล้อ