การยืนหยัดของชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ใมนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดนครสวรรค์