รูปแบบของยีนต้านทานเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (Mx gene) ในไก่ดำเคยภูพาน