การประเมินความต้านทานโรคไหม้ในข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์สกลนคร