การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ของไหลนาโน

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELING FOR NANOFLUID AS A POROUS MEDIA IN HEAT TRANSFER TECHNOLOGY", the 12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 11 - 13 กรกฎาคม 2016, Torresmolinos ราชอาณาจักรสเปน
2016 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "In-house mathematical modeling for nanofluid as porous media in a heat Exchanger", the 2nd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT2016), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "Numerical study of turbulence nanofluid flow to distinguish multiphase flow models for in-house programming", the ASME 2016 International Conference on Nuclear Engineering Congress and Exposition (IMECE2016), 11 - 17 พฤศจิกายน 2016, Phoenix แอริโซนา สหรัฐอเมริกา