การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดและการสร้างแบบจำลองของคอนกรีตเสริมกำลังด้วยเส้นใยพอลิเมอร์จากธรรมชาติ

Publish Year International Conference 2
2016 exK. Horsangchai, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr.Tamon Ueda, "BEHAVIOR OF CONCRETE CONFINED WITH NATURAL FIBRE REINFORCED POLYMER", 8th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering (CICE 2016), 14 - 16 ธันวาคม 2016, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Compressive Behavior of Concrete Confined with Jute Natural Fiber Reinforced Polymer", Symposium on Reliability of Engineering System (SRES2015), 15 - 17 ตุลาคม 2015, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน