การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราพาทูลินในน้ำผลไม้

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJana Hajslova, exMario GiorgiI, exSusumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Occurrence and Health Risk of Patulin and Pyrethroids in Fruit Juices Consumed in Bangkok, Thailand", Journal of Food Protection, ปีที่ 80, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1415-1421
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf Mario GIORGI, exProf Susumu KUMAGAI, exProf Jana HAJSLOVA, "Health Risk of Patulin and Pyrethroids in Fruit Juices Consued in Thailand", 8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2017), 7 - 10 พฤศจิกายน 2017, Prague สาธารณรัฐเช็ก