การเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติการสอนไขว้สาขาวิชา: การตลาดและความเป็นผู้ประกอบการสำหรับเยาวชน", Journal for International Business and Entrepreneurship Development (JIBED), ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, หน้า 258-272