การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง

Publish Year International Conference 1
2016 inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exNIELS BEEREPOOT, "Services Offshoring and Its Development Impacts: Insights from Mumbai and Manila", PRSCO2016 - 14th Pacific Regional Science Conference Organization Summer Institute, 27 - 29 มิถุนายน 2016, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย