การพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเพื่อทำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทางอิเล็คทรอนิกส์โดยเติมคร์บอนนาโนฟิลเลอร์

Publish Year International Journal 3
2021 exAnun Wongpayakyotin, exChanchira Jubsilp, inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhattarin Mora, exChrisopher W.Bielawski, exSarawut Rimdusit, "Effects of Alkyl-Substituted Polybenzoxazine on Tribological Properties of Non-Asbestos Composite Friction Materials", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 567-1-12
2017 exManatsittipan, S., exKuttiyawong, K., inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Levan on the Biodegradability and Thermal Properties of Polybutylene Succinate", Key Engineering Materials, ปีที่ 737, ฉบับที่ -, ตุลาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 294-298
2016 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKetsarin Puengbankoh, exSarawut Rimdusit, exPhiriyatorn Suwanmala, exKasinee Hemvichian, "Effects of Gamma Radiation on Thermal and Mechanical Properties of Wood-flour Filled Polybenzoxazine", Key Engineering Materials, ปีที่ 705, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 87-92
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เกศินี เหมวิเชียร, exอรัญธรรม ภิรมบัว, "Study of the effect of electron beam on the thermal and mechanical properties of poly(lactic acid)/ poly(butylene succinate) blends", International Conference on Materials Research and Innovation, 16 - 17 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย