การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของวัวลานโดยวิธีการทางอนูพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โคพื้นเมืองเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Species Identification", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย