อนุกรมวิธาน และ การแพร่กระจายของแมลงนูน เผ่า Rutelini จากประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 exRoger A Beaver, exHassan Ghahari, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An annotated checklist of Platypodinae and Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) from Iran", Zootaxa, ปีที่ 4098, ฉบับที่ 3, เมษายน 2016, หน้า 401-441